• Vergi incelemeleri sırasında verilen danışmanlık hizmetleri,
 • İnceleme elemanları ile yürütülen görüşmeler,
 • Bilgi, belge ve dökümlerin hazırlanması,
 • Tutanakların gözden geçirilmesi,
 • Vergi incelemeleri sonrasında verilen danışmanlık hizmetleri,
 • Bulguların analizi,
 • Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak teknik değerlendirme raporu,
 • Uzlaşma sırasında verilen hizmetler,
 • Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararının alınması,
 • Şirketin uygun uzlaşma limitlerinin verilmesi,
 • Dava aşamasında verilen hizmetlerimiz,
 • Dava dilekçelerine esas argümanların belirlenmesi,
 • Şirket verilerinden hareketle dilekçe eklerinin, dilekçede kullanılabilecek rakamsal çalışmaların yapılması,
 • Literatür taraması,
 • Emsal Karar taraması,
 • Dava veya uzlaşma sonrasında verilen hizmetler.